E-TicaretHukuk

E-Posta Pazarlamada Onay ve Reddetme Hakkı

Türkiye’de elektronik iletişime ilişkin yapılmış olan düzenlemeler, Avrupa ülkelerinde yaygın olan GDPR örnek alınarak yapılmış ve bu nedenle uluslararası hukuk ile uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. 15 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ismiyle Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile e-posta pazarlamanın nasıl yapılacağına ilişkin esas ve yükümlülükler belirlenmiştir. Bu düzenlemenin yapılmasındaki amaç, dijital pazarlamada yaygın bir şekilde kullanılan e-postalar nedeniyle kullanıcıların onay vermediği gönderilere, zararlı içeriklere karşı korunmalarını sağlamaktır.

Ticari Elektronik İletiler için Onay Alma Zorunluluğu

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinde açıklandığı üzere hizmet sağlayıcının, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için kendisi tarafından önceden onay alınır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir. 7. maddeye baktığımızda onayın şekli açıklanmıştır. Buna göre onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alır denilmektedir. Fiziki ortamda alınan onaylarda ise onay verenin imzası alınır. Yönetmelik uyarınca elektronik ortamda alınmak istenen onaylarda reddetme imkanı da sunulmalıdır. Diğer bir önemli husus da, onay kutucuğunun önceden seçili olmaması gerekiyor. Yani onay kutucuğu kullanıcının önüne seçili halde gelmemelidir. Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay, bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.

Firmalar genelde mal veya hizmeti sağlayabilmeleri için onay vermelerinin zorunlu olduğunu ileri sürerler. Yönetmelik uyarınca böyle bir zorunluluk ön şart olarak ileri sürülemez. Hizmet sağlayıcılar almış oldukları onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilmektedir. Ancak burada promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranmaktadır.

Onay Gerektirmeyen Durumlar

Yönetmeliğin 6. maddesi onay gerektirmeyen halleri düzenlemiştir. Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi durumlarında, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınması gerekmemektedir. Abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Bu e-posta bildirimleri yapılırken promosyon, tanıtım veya özendirme hareketlerinde bulunulamaz. Burada tacirler ile ilgili de bir düzenleme yer almaktadır. Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tacir eğer reddetme hakkını kullanıyorsa elektronik ileti gönderilemez.

Bir diğer düzenleme de forex, hisse senedi ve diğer farklı yatırım araçlarına ilişkin aracılık yapan yatırım şirketleri için yapılmıştır. Buna göre Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınması zorunlu değildir.

Hizmet Alanların Reddetme Hakkı ve Bildirim Usulleri

Elektronik posta alıcısı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesi için verilen onay için taraflardan birine yapılacak ret bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılmaktadır. Ayrıca ret bildirimini alan taraf, bu hususu diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Hizmet sağlayıcıların, kullanıcıların ret bildirimini gönderilmesi için buna ilişkin SMS, internet bağlantı adresi veya müşteri numarası şeklinde iletişim adresi vermesi zorunludur. Bu işlem ücretsiz olup ayrıca ücret talep edemezler. Hizmet sağlayıcı ret bildirimini aldığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde alıcıya e-posta gönderimini durdurması gerekir. 

Kullanıcı, elektronik iletilere onay vermese dahi hizmet sağlayıcıların diğer kanunlardan kaynaklanan bildirim yükümlülükleri devam etmektedir. Bu kapsamda yer alan iletileri göndermeleri için hukuki bir engel bulunmamaktadır.

 

Abdulkadir Gündüz
Yaklaşık 8 yıla yakın bir süre Python, PHP, JS gibi farklı yazılım teknolojilerinde küçük, orta ve büyük ölçekte yazılım geliştirme süreçleri içerisinde Yazılım Geliştirici olarak yer aldım. FB Business, E-Posta Pazarlama, Google Ads gibi farklı dijital pazarlama çalışmaları gerçekleştirdim. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum ve halen Avukatlık yapıyorum. HukukveTeknoloji.com'u kurarak teknoloji hukuku alanında daha iyi hukukçular yetiştirme amacına katkı sağlamak istiyorum.

    İlgini Çekebilir

    Yanıtla

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir