KVKK/GDPR

VERBİS ile Envanterin Farkı

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi 1. fıkrası (ç) bendine göre sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlamakla yükümlüdür. KVKK sürecinde Verbis’e kayıt işlemleri ile envanter tutma arasında bir dizi farklılıklar bulunmaktadır. Bu yazıda kısaca bunlara değineceğim.

Detaylandırma Farkı

Verbis’e kayıt işlemlerini yaparken her ana kategoride tek tek veri işlenip işlenmediği ve hangi amaçla bu verilerin işlendiği sorulmaktadır. Verbis’te yalnızca ana kategoriler ile ilgili süreçler hakkında bilgi istenmektedir. Oysa ki envanterde ana kategorilerin içeriğinde yer alan tüm bilgiler için ilgili kişi, amaç, kişisel veri, işleme amacı, veri sahibi, hukuki sebebi, saklama yeri, saklama süresi, alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarım, idari ve teknik tedbirler, erişim ve imha politikası gibi tüm detaylar yer almaktadır. Örneğin İletişim kategorisinde TC Kimlik Numarası ve ad-soyad verisini işliyorsanız her iki kişisel veri için ayrı ayrı tüm bu detayları belirtmeniz gerekmektedir.

Alenilik

Verbis sicilinde tutulan kayıtlar kamuya açık iken envanter ilgili tüzel veya gerçek kişinin kendi bünyesinde saklanır, kamuya açık değildir. Kurul talep etmesi halinde envanterin Kurula sunulması gerekir. Özellikle şikayetçiler tarafından yapılan başvurularda bu envanter kayıtları dikkate alınmakta, incelenmektedir.

Şekli Serbestlik

VERBİS’e kayıt işlemi verbis.kvkk.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi bir şekilde yapılmak zorundadır. Oysa ki envanter oluşturma işleminde herhangi bir şekli zorunluluk bulunmamaktadır. Excel, PDF, veya Word dosyası formatında envanter oluşturulabilir. Veri sorumluları envanter oluşturması için bir veya birden fazla başka kişileri görevlendirebilir.

Abdulkadir Gündüz
Yaklaşık 8 yıla yakın bir süre Python, PHP, JS gibi farklı yazılım teknolojilerinde küçük, orta ve büyük ölçekte yazılım geliştirme süreçleri içerisinde Yazılım Geliştirici olarak yer aldım. FB Business, E-Posta Pazarlama, Google Ads gibi farklı dijital pazarlama çalışmaları gerçekleştirdim. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum ve halen Avukatlık yapıyorum. HukukveTeknoloji.com'u kurarak teknoloji hukuku alanında daha iyi hukukçular yetiştirme amacına katkı sağlamak istiyorum.

    Yanıtla

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir