Teknoloji

Rekabet Kurumu Google’a 98 Milyon TL Ceza Verdi

Rekabet Kurumu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını açıkladı. Google hakkında yürütülen soruşturma, Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yapılıyordu.

Google’ın, alışveriş karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerini rekabette dezavantajlı konuma düşürerek rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak ve alışveriş karşılaştırma hizmetleri pazarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verildi. Rekabet Kurumu, Google’ın belirtilen bu pazarlarda hakim olduğuna da oybirliği ile karar verdi.

Karar neticesinde, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e müteselsilen 98.354.027,39 TL idari para cezası verilmesine hükmedildi. Kararın ayrıntılarında Google’dan ihlalin sona erdirilmesi için bir dizi yerine getirmesi istenen hususlarda belirtildi. Buna göre;

“İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’a:
a. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 3 (üç) aylık süre içerisinde yerine
getirilmek ve Kuruma tevsik edilmek üzere;

 • Genel arama sonuç sayfasında rakip alışveriş karşılaştırma hizmetlerinin
  kendi ilgili hizmetlerinden daha az avantajlı olmayacakları koşulları
  sağlaması,
 • Mobil mecraya uyumlu olacak şekilde, diğer mecralarda da Shopping
  Unit’e ait başlığın tıklanma özelliğini kaldırması,
 • Shopping Unit’in başlığında ve etiketlenmesinde bu alanın reklam
  olduğuna ilişkin belirsizliği makul şekilde gidermesi,
 • Google’da yapılan aramalarda ürün adı ile birlikte açıkça alışveriş
  karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerinin marka veya site adına yer
  verilmesi durumunda Shopping Unit’in öncelikli olarak
  konumlandırılmasına son vermesi,

b. İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre
boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması
yükümlülüklerinin getirilmesine OYBİRLİĞİ” ile karar verildi. Rekabet Kurumu Google hakkında verilen bu kararı Twitter’da açıkladı.

Abdulkadir Gündüz
Yaklaşık 8 yıla yakın bir süre Python, PHP, JS gibi farklı yazılım teknolojilerinde küçük, orta ve büyük ölçekte yazılım geliştirme süreçleri içerisinde Yazılım Geliştirici olarak yer aldım. FB Business, E-Posta Pazarlama, Google Ads gibi farklı dijital pazarlama çalışmaları gerçekleştirdim. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum ve halen Avukatlık yapıyorum. HukukveTeknoloji.com'u kurarak teknoloji hukuku alanında daha iyi hukukçular yetiştirme amacına katkı sağlamak istiyorum.

  İlgini Çekebilir

  Yanıtla

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Daha Fazla Teknoloji